Aanmeldformulier

Stichting Kind in Beeld stelt zich ten doel plezierige activiteiten te organiseren voor kinderen tot 12 jaar uit Zwolse gezinnen met een laag inkomen. De meeste gezinnen bereiken we via de gemeente en de Voedselbank. Toch zijn er ook gezinnen uit onze doelgroep die we niet in beeld hebben.

Bent u contactpersoon en kent u een of meerdere gezinnen die behoren tot onze doelgroep, dan kunt u deze bij ons melden via onderstaand formulier.

Een contactpersoon kan zijn: juf/meester, hulpverlener, sociaal wijkteam medewerker, bewindvoerder, mensen die hulp bieden via de “Thuisadministratie” van Humanitas, Sociaal Raadslieden, Maatschappelijk werkers, gezinsvoogden, medewerkers van de Geestelijke Gezondheidszorg, Thuiszorg en Vrouwenopvang.

3. Kinderen