×

De Stichting

>

Sinds 24 juni 2015 is de oprichting van de Stichting Kind in Beeld officieel. De Stichting heeft zich ten doel gesteld plezierige activiteiten te organiseren voor kinderen uit Zwolse gezinnen met een laag inkomen. De eerste activiteiten van de stichting zijn de Sinterklaasactie en Hét Grote Sinterklaasfeest. Daarnaast zijn we druk bezig met nieuwe activiteiten te ontplooien.

Beleidsplan Stichting Kind in Beeld: Klik hier.

Missie/ Visie
De Stichting Kind in Beeld stelt zich een Zwolse samenleving voor waarin alle kinderen in de gelegenheid zijn om regelmatig deel te nemen aan plezierige activiteiten. Aangezien dit voor kinderen uit Zwolse gezinnen met een laag inkomen vaak om financiële redenen niet mogelijk is, wil de stichting met behulp van giften, fondsen en sponsoring e.d. dit voor deze kinderen wel mogelijk maken.

Boodschap
Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mogen gedurende het jaar samen met hun ouder(s)/ verzorger(s) genieten van leuke uitjes.

Samenwerking
De Stichting is ontstaan uit een samenbundeling van krachten van een aantal Zwolse (maatschappelijke) organisaties. Deelnemende organisaties zijn o.a.: Humanitas, Studio TaS, Voedselbank Zwolle, het Diaconaal Platform Zwolle, de gemeente Zwolle, Song & Dance Academie, Op Orde, Schuldhulp maatje, Landstede, Vrouwenopvang Overijssel Kadera, en Present Zwolle.

Financiën
De Stichting is een ideële organisatie, die financieel volledig afhankelijk is van fondsen, sponsoren, en donaties.

Resultaat 2022: Klik hier

De stichting heeft de ANBI status.

anbi-logo

Vrijwilligers
De Stichting Kind in Beeld draait volledig op inzet van vrijwilligers. Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door Bert Teitsma, voorzitter; Hans Bergman, penningmeester en Marja van Ettingen, secretaris. Daarnaast is een werkgroep die zorg draagt voor de uitvoering van de activiteiten.